Payment (วิธีการชำระเงิน)

ท่านสามารถชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี นายผาสุข เลิศบัวบาน สาขาย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี   732-2-91252-2
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายผาสุข เลิศบัวบาน สาขาย่อยสยามแมคโครลาดพร้าว เลขที่บัญชี   092-0-17949-6
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นายผาสุข เลิศบัวบาน สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี   160-2-18806-4


หากท่านติดขัดในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Email : kondesign.team@gmail , lovely-station@hotmail.com หรือ
โทร. 081-894-8533  , 086-407-5312
หรือหากท่านมีข้อแนะนำใดๆ ทางเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ


หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทาง

Email : kondesign.team@gmail.com
โทร. 081-894-8533  , 086-407-5312

แจ้งชำระเงินค่าบริการ Domain+Hosting
- ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการชำระค่าบริการ
- ระบุ Package ที่ท่านเลือกใช้บริการ
- ระบุวันที่ เวลาโดยประมาณที่ท่านได้ชำระ
- หากโทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านได้ชำระ หรือถ้าโอนผ่านธนาคารกรุณาแนบไฟล์ Slip มาด้วยนะค่ะ

แจ้งชำระเงินค่าบริการอื่นๆ
- ระบุรายชื่อบริการที่ท่านต้องการชำระเงิน
- ระบุวันที่ เวลาโดยประมาณที่ท่านได้ชำระ
- หากโทรแจ้งยืนยันการชำระเงินกรุณาแจ้งยอดเงินที่ท่านได้ชำระ หรือถ้าโอนผ่านธนาคารกรุณาแนบไฟล์ Slip มาด้วยนะค่ะ
- กรุณาระบุ ชื่อ ที่อยู่ สำหรับให้ทางทีมงานจัดส่งบิลเงินสดไปให้ท่าน


หากบริการใดต้องหัก ณ ที่จ่าย สามารถส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะค่ะ
คุณ เยาวลักษณ์ ทองเพ็ง
8/250 หมู่บ้าน Indy บางนา ซอย ABAC บางนา
ถนนบางนาตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ 10560เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพอใจในคุณภาพการให้บริการของเรา
Customer Support
http://www.kondesign.com
โทร. 081-894-8533  , 086-407-5312